banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Władze LGD

 Zarząd LGD "Nad Czarną i Pilicą"
Małgorzata Barcicka - Prezes Zarządu
Anna Wajnberger - Wiceprezes                                                                                                                                    Sławomir Staciwa - Wiceprezes 
Anna Lesiak - Członek Zarządu
Ryszard Szproch - Sekretarz
Robert Wielgopolan - Członek Zarządu
Michal Pękala - Członek Zarządu
Joanna Dąbrowska - Członek Zarządu
Jan Głowacki - Skarbnik
Wiesław Mazur - Członek Zarządu
Jarosław Kaczmarek - Członek Zarządu
Ireneusz Gliściński - Członek Zarządu
Andrzej Kowalski - Członek Zarządu                                                                                                                                        Iwona Dusza - Czlonek Zarzadu

 


Komisja Rewizyjna LGD "Nad Czarną i Pilicą"                                                                                                    

Tadeusz Moszczyński - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej                                                                                         Elżbieta Kowalczyk  - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Lesiak  - Członek Komisji Rewizyjnej
Rafał Chruściel - Członek Komisji Rewizyjnej
Marcin Prędota - Członek Komisji Rewizyjnej
 

Rada LGD "Nad Czarną i Pilicą"


Krzysztof Smolarczyk - Członek Rady LGD
Grzegorz Pakuła - Wiceprzewodniczący Rady LGD
Elżbieta Skrobisz - Członek Rady LGD
Anna Kołodziejczyk - Członek Rady LGD
Grzegorz Majkowski - Członek Rady LGD
Dominik Mietelski - Członek Rady LGD
Magdalena Zaleśna - Członek Rady LGD
Dorota Anioł- Członek Rady LGD
Henryk Konieczny - Członek Rady LGD
Zenon Głowala - Przewodniczący Rady LGD

 

Ilość wyświetleń: 5170

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.