banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Władze LGD

 Zarząd LGD "Nad Czarną i Pilicą"
Małgorzata Barcicka - Prezes Zarządu
Zdzisław Skiba - Wiceprezes                                                                                                                                                     Ś.p. Lucyna Ziętara - Wiceprezes 
Marian Król - Skarbnik
Sławomir Staciwa - Sekretarz
Marian Jankowski - Członek Zarządu
Robert Wielgopolan - Członek Zarządu
Michal Pękala - Członek Zarządu
Agnieszka Lipska - Członek Zarządu
Anna Lesiak - Członek Zarządu
Wiesław Mazur - Członek Zarządu
Miroslaw Janduła - Członek Zarządu
Ireneusz Gliściński - Członek Zarządu
Andrzej Kowalski - Członek Zarządu                                                                                                                                         Iwona Dusza - Czlonek Zarzadu

 


Komisja Rewizyjna LGD "Nad Czarną i Pilicą"                                                                                                              Tadeusz Moszczyński - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej                                                                                                Elżbieta Kowalczyk  - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Lesiak  - Członek Komisji Rewizyjnej
Rafał Chruściel - Członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Smolarczyk - Członek Komisji Rewizyjnej
 

Rada LGD "Nad Czarną i Pilicą"
Irena Marcisz - Przewodnicząca Rady LGD
Henryk Cieślak - Wiceprzewodniczący Rady LGD
Elżbieta Skrobisz - Członek Rady LGD
Ryszrad Szproch - Członek Rady LGD
Dariusz Klimczyk - Członek Rady LGD
Bartłomiej Robak - Członek Rady LGD
Damian Rozmus - Członek Rady LGD
Jacek Brzeziński - Członek Rady LGD
Henryk Konieczny - Członek Rady LGD
Zenon Głowala - Członek Rady LGD

Ilość wyświetleń: 2925

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.