banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Dla Rolników

Informacje poniżej, dotyczą PROW 2007-2013. W ramach PROW 2014-2020 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośc LGD "Nad Czarną i Pilicą" nie  przewidziano działań bezpośrednio skierowanych do potencjalnych beneficjentów - osób fizycznych będących rolnikami.

Jednym z celów jakie realizujmy jest udzielanie pomocy osobom, które zamierzają podjąć oraz rozwijać w gospodarstwach rolnych działalność gospodarczą inną niż rolnicza.
W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” dotowane będą projekty polegające na podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników lub członków ich rodzin w celu uzyskania dodatkowych dochodów.
Projekty, które dofinansujemy:
- Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
- Świadczenie usług dla ludności oraz usług komunalnych;
- Drobną wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo;
- Wykonywanie robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
- Świadczenie usług turystycznych oraz związanych z rekreacją i wypoczynkiem;
- Świadczenie usług transportowych;
- Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
- Magazynowanie lub przechowywanie towarów;
- Wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy;
- Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.
Wnioskodawcy: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, będący ubezpieczony w KRUS prowadzący działalność gospodarczą lub prowadzący gospodarstwo agroturystyczne.w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu wnioskodawcy w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł, przy czym kwota uzyskanej pomocy nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych projektu

Dokumenty do pobrania:

Ilość wyświetleń: 6708

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.