banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Atrakcje okolicy

Pierwsze wzmianki o obszarze objętym patronatem LGD pojawiły się już w 1218 r. i dotyczyły Radoszyc. Ludność zajmowała się głównie hodowlą i uprawą roli, w okolicach gminy Radoszyce funkcjonowały liczne huty i kuźnice a także kwitło rzemiosło. Na obszarze LGD „ Nad Czarną i Pilicą” występują obiekty będące pod ścisłą ochroną konserwatorską wpisane do rejestru dóbr kultury, jak i pozostałe będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Najważniejsze zabytki to:
• Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z XVII wieku ( Gmina Radoszyce)
• Zespół dworu z najcenniejszym zabytkiem w postaci „Winiarni” XVI wieku ( Gmina Radoszyce)
• Cmentarz Żydowski (Gmina Radoszyce)
• Zabytki sakralne w Czermnie i w Fałkowie (Gmina Fałków)
• Dworek i park w Skórnicach wraz z otoczeniem do wykorzystania (Gmina Fałków)
• Zespół dworski w Fałkowie (Gmina Fałków)
• Park dworski w Starzechowicach (Gmina Fałków)
• Kapliczka „Grota NMP” 1909 – 1913 (Gmina Krasocin)
• Wiatrak holenderski z I połowy XIX wieku ( Gmina Krasocin)
• Zespoły pałacowe z parkami: w Łopusznie ( projekt Marconiego) i w Lasocinie ( ruina)
• Zespół folwarczny w Lasocinie z XVIII/XIX w. (Gmina Łopuszno)

Na terenie LGD „ Nad Czarną i Pilicą” występują liczne miejsca pamięci narodowej:
• Pole bitwy stoczonej 23 stycznia 1864r. Pod Czartoszowymi
• Góra Dobrzeszowska bywa nazywana Górą Langiewicza
• Miejsca związane z przemarszem i pobytem oddziału legendarnego „Hubala”- majora Dobrzańskiego, Antonielów, Dobrzeszów, Krężołek
• Miejsca związane z udziałem miejscowej ludności w walce partyzanckiej podczas II wojny światowej ( m.in.
Gruszka, Wilczkowice, Grębosze, Radoszyce)

Na obszarze LGD „ Nad Czarną i Pilicą” odbywa się szereg imprez kulturalnych. Wiele z nich odbywa się cyklicznie, ma charakter regionalny i od kilku lat staje się czynnikiem, który jednoczy region, jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń mieszkańców.

Do najbardziej znanych należą:
• Festyn Radoszyczanie Dzieciom,
• Coroczne dożynki gminne organizowane w Fałkowie
• Festyny organizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne,
• Międzynarodowy Cross – Rajd Piknik „PIEKIELNICA” – bieg górski na dystansie 10 km. Bieg z 13 – letnią tradycją,
• Półmaraton Świętokrzyski – bieg długodystansowy dla różnych kategorii wiekowych, w którym uczestniczą zawodnicy zarówno krajowi jak i zagraniczni. Bieg ma już 13 – letnią tradycję. Inspiratorem półmaratonu jest Pan Włodzimierz Zawalski z msc. Bukowa – coroczny uczestnik imprezy,
• Festyn z okazji Święta Ludowego,
• Festyn „Witaj lato”,
• Rodzinne Festyny Rekreacyjne,
• Wojewódzkie Igrzyska LZS ( Ludowych Zespołów Sportowych)
• Powiatowe Warsztaty Sztuki Ludowej,
• Wigilie dla samotnych,

Kultura regionu oparta jest głównie na zachowaniu wiejskich i historycznych tradycji. Na terenie obszaru LGD „ Nad Czarną i Pilicą” działają liczne koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, różnego rodzaju stowarzyszenia, to obszary, gdzie koncentruje się życie regionu. Wydarzenia kulturalne związane są też bezpośrednio z kalendarzem świąt kościelnych i rolniczych. Silnie rozwinęła się też dziedzina folklorystyczna. Przykładem mogą być tutaj chociażby: Zespół Ludowy „Gręboszanki" działający w gminie Radoszyce, Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska” w gminie Łopuszno, Kapela Ludowa Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej, Zespół obrzędowy działający przy KGW Lasocin, Zespół Ludowy „Melodia” działający w Olesznie, w miejscowości Bukowa istnieje „Chór Emerytów i Rencistów w Bukowie”. Chór moŜna usłyszeć przy okazji różnych imprez kulturalnych takich jak festyny, dożynki, itp. na terenie Krasocina i Oleszna prężnie działają Orkiestry Dęte przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Orkiestra Dęta z Krasocina wydała płytę z muzyką wykonywaną przez siebie.

Ilość wyświetleń: 8345

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.