banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Galerie

Gmina Fałków

Zdjęć: 5

Gmina Fałków leży w obrębie Wyżyny Przedborskiej, na granicy dwóch mezoregionów: Wzgórz Opoczyńskich i Wzgórz Łopuszańskich. Pierwsza wzmianka dotycząca Fałkowa pochodzi z początku XIV wieku z roku 1303. W XII i XIII wieku dobra fałkowskie stanowiły własność biskupów potem przeszły w ręce prywatne.


 

Gmina Krasocin

Zdjęć: 2

Obszar gminy Krasocin leży na pograniczu Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej. Pierwszy dokument historyczny dotyczący Krasocina ukazał się 24 kwietnia 1325 roku w Gnieźnie. Wystawił go arcybiskup gnieźnieński Janisław, z okazji konsekracji kościoła w Fałkowie koło Radoszyc i nadania mu dziesięciny ze wsi Krasocin.


 

Gmina Łopuszno

Zdjęć: 1

Gmina Łopuszno położona jest na Wzgórzach Łopuszańskich, wchodzących w skład Wyżyny Przedborskiej. Początki Łopuszna sięgają czasów Polski piastowskiej, kiedy państwo polskie kształtowało się jako własność patrymonialna. Nazwa miejscowości wywodzi się od dialektycznych brzmień rzeczownika „łopuch” oznaczającego nazwę miejscowej rośliny-łopianu, bujnie porastającej kiedyś te tereny.


 

Gmina Radoszyce

Zdjęć: 1

Pierwotnie osiedle powstało na śródleśnej polanie na starym szlaku handlowym, dokument z 1218 r. wymienia Jana s. Radosza od którego imienia przyjęła nazwę powstała osada. Rok 1364 uważna się za początek zorganizowania parafii. W okolicy Radoszyc funkcjonowały liczne huty i kuźnice, kwitło rzemiosło i prowadzono ożywiony handel, co sprzyjało powstaniu jednostek osadniczych w miejscach w których powstały istniejące wsie.


 

Gmina Słupia

Zdjęć: 1

Pierwsze wzmianki o Słupi wskazują na rok 1325, kiedy to Marcin Pleban ze Słupi opłacał Świętopietrze. W połowie XV wieku była własnością Stefana Świętopełka herbu Lis. W 1595r. Słupia należała do Wojciecha Padniewskiego, kasztelana oświęcimskiego, który był jednym z założycieli zboru ariańskiego w Słupi. Od 1850 roku właścicielem majątku w Słupi był Adolf Niemojewski, który w 1906r. sprzedała Słupię Dreckiemu, przedsiębiorcy z Warszawy.


 


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.