banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Strategia Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Produktów Turystycznych Partnerstwa

Strategia została przygotowana na zamówienie Partnerstwa tworzonego przez:

• Lokalną Grupę Działania „Nad Czarną i Pilicą"

• Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi"

• Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry"

• Lokalną Grupę Działania „Krzemienny Krąg"

• Lokalną Grupę Działania „Dorzecze Bobrzy"

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świetokrzyskiej

na przełomie lat 2010/2011, przez agencję Planet PR we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.

Punktem wyjścia do opracowania dokumentu jest otwarcie Szlaku Przygody, które zaplanowane jest na 2011 rok. W niniejszym dokumencie to właśnie Szlak Przygody jest zdefiniowany jako zintegrowany produkt turystyczny

Szlak Przygody będzie szlakiem samochodowym, łączącym bardzo zróżnicowane atrakcje. Dzięki dużej dywersyfikacji poszczególnych elementów, może być atrakcyjny dla różnych grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Obok zwiedzania i uczestnictwa w różnego typu imprezach, odwiedzający mają również możliwość odpoczynku w naturalnym, zielonym otoczeniu, co niewątpliwie szczególnie docenią mieszkańcy dużych miast, szukających tego typu ofert

Na terenie naszego powstanie Kraina Przyrody czyli ekomuzeum obejmujące pięć gmin będących naszymi członkami. Obiekty wchodzące w jego skład prezentują walory naturalne oraz szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe.

 Strategia Rozwoju Produktów Turystycznych Partnerstwa.pdf

 

Ilość wyświetleń: 2999

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.