banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz Umowa Ramowa

23.06.2016  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

19.12.2016 Aktualizacja Strategii

Umowa Ramowa

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej

 W związku z możliwością podwyższenia limitu środków finansowych po podpisaniu Umowy Ramowej Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” proponuje wysokość limitu środków finansowych w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie oraz realizacja działań w zakresie projektów współpracy na poziomie 5% wysokości środków określonych w Umowie Ramowej na Poddziałanie  19.2 Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Poniżej zamieszczamy projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym na stronach 37,38, 67,68 i 69. Prosimy o nadsyłanie uwag dotyczących przedmiotowych zmian do dnia 12.12.2016 w biurze LGD w Łopusznie ul. Konecka 12 lub mailem na adres biuro@nadczarnaipilica.pl. Projekt zaktualizowanej Strategii

Ilość wyświetleń: 1722

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.