banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz Umowa Ramowa

23.06.2016  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

19.12.2016 Aktualizacja Strategii

16.05.2019 Aktualizacji Strategii

Umowa Ramowa

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej

Aneks nr 6 do Umowy Ramowej

Aneks nr 7 do Umowy Ramowej

Aneks nr 8 do Umowy Ramowej

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej

 

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" przedstawia do konsultacji
 
społecznych wprowadzone zmiany do strategii. Aktualizacja dotyczy zmian
 
związanych z przyznaniem przez ARiMR dodatkowych środków do budżetu LSR
 
polegających na przeznaczeniu ich do wykorzystania w dziedzinie przedsiębiorczości
 
generującej nowe miejsca pracy. Fakt te determinuje do zmiany niektórych kwot
 
pieniężnych oraz wartości wskaźników w LSR. Prosimy o zgłaszanie opinii do dnia
 
30.05.2019 na adres mailowy: biuro@nadczarnaipilica.pl lub w biurze LGD
 
w Łopusznie ul. Konecka 12 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze.
 
 
Zarząd LGD "Nad Czarną i Pilicą" w dniu 21 lurego 2020 r. wszczął procedurę
 
aktualizacji LSR. Zakres  aktualizacji dotyczy wprowadzenia zmian w Planie działania
 
oraz w Budżecie, ze względu na pozyskane dodatkowe środki w 2020 r.  Prosimy
 
zgłaszanie opinii do dnia 06.03.2020 na adres mailowy: biuro@nadczarnaipilica.pl
 
lub w biurze LGD w Łopusznie ul. Konecka 12 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni 
 
robocze gdzie dostępna do wypełnienia jest ankieta.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość wyświetleń: 2724

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.