banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz Umowa Ramowa

Obowiązująca Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

Społeczność z dn. 28.12.2022

Strategia z dn. 17.12.2021

23.06.2016  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

19.12.2016 Aktualizacja Strategii

16.05.2019 Aktualizacji Strategii

Umowa Ramowa

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej

Aneks nr 6 do Umowy Ramowej

Aneks nr 7 do Umowy Ramowej

Aneks nr 8 do Umowy Ramowej

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej 

Aneks nr 10 do Umowy Ramowej

Aneks nr 11 do Umowy Ramowej

 

 

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" przedstawia do konsultacji
 
społecznych wprowadzone zmiany do strategii. Aktualizacja dotyczy zmian
 
związanych z przyznaniem przez ARiMR dodatkowych środków do budżetu LSR
 
polegających na przeznaczeniu ich do wykorzystania w dziedzinie przedsiębiorczości
 
generującej nowe miejsca pracy. Fakt te determinuje do zmiany niektórych kwot
 
pieniężnych oraz wartości wskaźników w LSR. Prosimy o zgłaszanie opinii do dnia
 
30.05.2019 na adres mailowy: biuro@nadczarnaipilica.pl lub w biurze LGD
 
w Łopusznie ul. Konecka 12 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze.
 
 
 
 
Zarząd LGD "Nad Czarną i Pilicą" w dniu 21 lurego 2020 r. wszczął procedurę
 
aktualizacji LSR. Zakres  aktualizacji dotyczy wprowadzenia zmian w Planie działania
 
oraz w Budżecie, ze względu na pozyskane dodatkowe środki w 2020 r.  Prosimy
 
zgłaszanie opinii do dnia 06.03.2020 na adres mailowy: biuro@nadczarnaipilica.pl
 
lub w biurze LGD w Łopusznie ul. Konecka 12 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni 
 
robocze gdzie dostępna do wypełnienia jest ankieta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość wyświetleń: 3725

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.