banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Mamy ostatnie wolne miejsca!27.02.2014

LGD Nad Czarną i Pilicą  zaprasza na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

z zakresu 

-  języka angielskiego na poziomie A1/A2

-  obsługi komputera na poziomie ECDL Start

Program adresowany jest do osób:

- zameldowanych na terenie gmin: Łopuszno, Radoszyce, Fałków, Krasocin, Słupia
- w wieku 50+

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu pn. „Seniorada – otwarci na świat” realizowanegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich”

 Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze LGD , ul Konecka 12 Łopuszno oraz na stronie internetowej www.nadczarnaipilica.pl.

Pliki do pobrania:
1) Regulamin rekrutacji
2) Formularz zgloszeniowy

Termin składania - 07.03.2014r. do godz. 15:00

informacje: LGD „Nad Czarna i Pilica”, tel. 41 380 81 33

Ilość wyświetleń: 830


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.