banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 10.06.2013

 Szanowni Państwo,

Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”

Zarząd LGD „Nad Czarną i Pilicą” zaprasza na

Walne Zebranie Członków

LGD „Nad Czarną i Pilicą”

które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 roku, godz. 1300

w Sali Konferencyjnej Hotelu Markiz przy ul. Koneckiej 7a

                                                                                                                  

Proponowany porządek obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i ustalenie kworum
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu i odczytanie uchwał z ostatniego Walnego Zebrania Członków
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Rady LGD z działań zrealizowanych w 2012 roku.
 6. Przedstawienie raportu Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2013
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok 2012.
  2. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2012.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków LGD.

 

 

Pragniemy poinformować iż, zgodnie ze Statutem LGD pkt. 14 ust. 2 w przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie - w tym samym dniu 15 minut później -  niezależnie od frekwencji członków uprawnionych do głosowania.                                                                                             

       

Z poważaniem,

                                                                           Prezes Zarządu

                                                              LGD „Nad Czarną i Pilicą”

                                                                               Józef Siwek

Ilość wyświetleń: 738


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.