banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Posiedzenie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"16.11.2009

W spotkaniu, które poprowadził Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Józef Siwek,  uczestniczyło dziesieciu członków tego organu. Obecni podjęli następujące Uchwały:

a.     Uchwała Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” nr 11/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie Zmiany Uchwały Zarządu nr 1/2009 z dn. 13 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu   Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania „Nada Czarną i Pilicą”
b.     Uchwała Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” nr 12/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie Zmiany Uchwały Zarządu nr 2/2009 z dn. 13 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD.
c.     Uchwała Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” nr 13/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie Zmiany Uchwały Zarządu nr 3/2009 z dn. 13 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
d.     Uchwała Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” nr 14/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie Zmiany Uchwały Zarządu nr 4/2009 z d. 13 stycznia 2009 w sprawie Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji
e.     Uchwała Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” nr 15/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie Zmiany Uchwały Zarządu nr 5/2009 z d. 13 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nada Czarną i Pilicą”
f.      Uchwała Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” nr 18/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”
Z powodu konieczności wprowadzenia zmian w zapisach Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Biura LGD, głosowanie nad jej przyjęciem w sprawie zostało przeniesione na następne posiedzenie Zarządu LGD.
Na zebraniu została też przedstawiona informaja o działalności biura w okresie IX-XI 2009 oraz sytuacja finansowa Stowarzyszenia.
 

Ilość wyświetleń: 579


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.