banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"15.10.2011

 

Zaproszenie na Zebranie Zarządu 

LGD „Nad Czarną i Pilicą” 
W dniu 21 października 2011 roku o godz. 14.00, 

w Sali Konferencyjnej UG w Łopusznie

przy ul. Koneckiej 12 

                                          
 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przywitanie uczestników przez Prezesa Zarządu LGD.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu LGD.

4. Podjęcia uchwał w sprawie

   a. wyboru Prezydium Zarządu

5. Sprawy różne

6. Zamknięcie Posiedzenia                                                                                        


                                                             Prezes Zarządu LGD 
                                       

 „Nad Czarną i Pilicą”
 

                                                              Józef Siwek     

Ilość wyświetleń: 1107


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.