banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

WYBRALIŚMY WŁADZE LGD NOWEJ KADENCJI15.10.2011

 Zarząd LGD "Nad Czarną i Pilicą"

 

1. Małgorzata Barcicka

2. Paweł Binkowski

3. Paweł Cieślak

4. Ireneusz Gliściński

5. Józef Siwek

6. Marian Król

7. Anna Lesiak

8. Agnieszka Lipska

9. Wiesław Mazur

10.Jerzy Najman

11.Zdzisław Skiba

12.Sławomir Staciwa

13.Jacek Waleski 

14.Witold Wójcik

15.Lucyna Ziętara

 

 

PREZYDIUM ZARZĄDU WYBRANE ZOSTANIE NA POSIEDZENIU ZARZĄDU W DNIU 21.10.2011

 

 

Komisja Rewizyjna LGD "Nad Czarną i Pilicą"

 

1. Tadeusz Moszczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Elżbieta Kowalczyk  - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3. Grażyna Lesiak  - Członek Komisji Rewizyjnej

4. Rafał Chruściel - Członek Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof Smolarczyk - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Rada LGD "Nad Czarną i Pilicą"

 

1. Zdzisław Oleksiewicz

2. Henryk Cieślak

3. Mariusz Borowski

4. Baran Mieczysław

5. Ryszrad Szproch

6. Barbara Czekaj

7. Zenon Hajduk

8. Jacek Brzeziński

9. Henryk Konieczny

10.Zenon Głowala

 

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO NASTAPI NA NAJBLIŻSZYM POSIEDZENIU RADY LGD

Ilość wyświetleń: 1173


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.