banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Nabór wniosków na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi"30.09.2011

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” działającej na terenie gmin: Fałków, Krasocin. Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka)

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
 Od 17.10.2011 r. do 15.11.2011 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 listopada 2011 roku o godzinie 16.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” www.nadczarnaipilica.pl
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w kategorii „Odnowa i rozwój wsi” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach: Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, to 6,25 uzyskanych punktów, co stanowi poziom 25% możliwych do uzyskania punktów.
 Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w 2011 roku wynosi 500 000,00 zł. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” oraz pod numerem telefonu: (041) 380-81-33.
 

Ilość wyświetleń: 1164


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.