banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"23.09.2011

 

Zaproszamy na Zebranie Zarządu
LGD „Nad Czarną i Pilicą”
W dniu 30 września 2011 roku,
Godz: 13.30
w Sali Konferencyjnej UG w Łopusznie
przy ul. Koneckiej 12 
 

 

 


Proponowany porządek obrad:
1. Przywitanie uczestników przez Prezesa Zarządu LGD.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie podjętych uchwał oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego
    posiedzenia Zarządu  LGD.
4. Sprawy różne
   a. informacja na temat sytuacji finansowej LGD
   b. informacja na temat działalności Biura Zarządu od ostatniego posiedzenia.
   c. ustalenie szczegółów dotyczących Wyborczego Walnego Zebrania Członków
5. Zamknięcie Posiedzenia Zarządu.
   
 
 
            
                                                                                 Prezes Zarządu LGD
                                                                                                   „Nad Czarną i Pilicą”

                                                                                                                             Józef Siwek

Ilość wyświetleń: 1074


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.