banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Aktualności

 • Walne Zebranie Członków LGD "Nad Czarną i Pilicą" UWAGA!!!!! Zmiana godziny zebrania

  Data opublikowania:
  14.01.2011

  Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, które odbędzie się 28 stycznia 2010 roku, godz. 11.00 w Hotelu Markiz visa - vie UG w Łopusznie przy ul Koneckiej 7a

 • Wyniki konkursu na operacje realizowane w ramach Małych Projektów

  Data opublikowania:
  21.12.2010

  Już znamy wyniki konkursu na operacje realizowane w ramach działań: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla "Małych Projektów" oraz "Odnowa i rozwój wsi" które będą dofinansowane z pieniędzy UE.

 • Ważna informacja dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dotację w ramach dziłania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

  Data opublikowania:
  15.10.2010

  W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacjie z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategi rozwoju”, zapraszamy osoby zainteresowane ubiganiem się o datację do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w każdej z gmin należących do LGD „Nad Czarną i Pilicą”

 • Wizyta studyjna w ramach projektów współpracy

  Data opublikowania:
  11.10.2010

  W dniach 6 – 9 października 2010 roku 6 przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” uczestniczyło w trzydniowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu współpracy sześciu Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach "Małych Projektów"

  Data opublikowania:
  01.10.2010

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małych Projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” działającej na terenie gmin: Fałków, Krasocin. Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka) Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:od 15.10.2010 do 12.11.2010 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  30.09.2010

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Odnowa i rozwój wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” działającej na terenie gmin: Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka) Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 15.10.2010 do 12.11.2010

 • Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  30.08.2010

  Zapraszamy na Zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, które odbędzie się 6 września 2010 roku o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej UG w Radoszycach

 • Zapraszamy do II edycji konkursu "Przyjazna wieś"

  Data opublikowania:
  17.08.2010

  W imieniu organizatora - Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.