banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Aktualności

 • Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  25.11.2011

  Zaproszamy na Zebranie Zarządu LGD „Nad Czarną i Pilicą” w dniu 02 grudnia 2011 roku o godz. 14.00, w Sali Konferencyjnej UG w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12

 • Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  15.10.2011

  Zapraszamy na Zebranie Członków Zarządu LGD „Nad Czarną i Pilicą” które odbędzie się w dniu 21 październka 2011 roku, godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej UG w Łopusznie ul. Konecka 12

 • WYBRALIŚMY WŁADZE LGD NOWEJ KADENCJI

  Data opublikowania:
  15.10.2011

  Podczas obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków LGD "Nad Czarną i Pilicą" wybrano Członków Zarządu LGD, Komisji Rewizyjnej oraz Rady LGD. Zebranie odbyło się w dniu 15 października 2011 w sali konferencyjnej Hotelu Markiz w Łopusznie.

 • Nabór wniosków na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  30.09.2011

  Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Nabór wniosków na operacje z zakresu "Małe Projekty"

  Data opublikowania:
  30.09.2011

  Ogłaszamy trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  30.09.2011

  Zarząd LGD „Nad Czarną i Pilicą” zaprasza na Walne Zebranie Członków (WYBORCZE) LGD „Nad Czarną i Pilicą” które odbędzie się w dniu 15 października 2011 roku, godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu” Markiz” w Łopusznie przy ul. Koneckiej 7

 • Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  23.09.2011

  Zapraszamy na Zebranie Członków Zarządu LGD „Nad Czarną i Pilicą” które odbędzie się w dniu 30 września 2011 roku, godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej UG w Łopusznie ul. Konecka 12

 • Mamy już ocenę operacji realizowanych w ramach działań 311 oraz 312

  Data opublikowania:
  03.08.2011

  3 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej w UG w Łopusznie odbyło się posiedzenie Rady LGD "nad Czarną i Pilicą" na trórym dokonano oceny wniosków złożonych w ramach konkursów 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.