banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Aktualności

 • Nabór wniosków na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  23.08.2012

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu raRolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Nabór rozpocznie się 10.09.2012, a zakończy 09.10.2012 roku

 • BĘDZIEMY UCZESTNICZYĆ W FESTYNIE W PILCZYCY

  Data opublikowania:
  16.08.2012

  W niedzielę w dniu 19.08.2012 od godz.15.00 Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" uczestniczyć będzie w festynie organizowanym przez Gminę Słupia(Konecka) na terenie Szkoły Podstawowej w Pilczycy.

 • Zaproszenie ma posiedzenie Zarządu

  Data opublikowania:
  19.07.2012

  Informujemy, że dnia 27 lipca 2012 roku o godzinie 13:30 w UG w Łopusznie odbędzie sie Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarna i Pilicą"

 • Szansa na dodatkowe dofinansowanie z programu LEADER - ankieta zgłoszeniowa

  Data opublikowania:
  18.06.2012

  W tym roku pojawiła się możliwość otrzymania dodatkowych środków finansowych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego zawracamy się do Państwa z pytaniem jakie projekty czy przedsięwzięcia chcielibyście zrealizować na terenie swoich gmin, w gospodarstwach, firmach i organizacjach wykorzystując dostępne fundusze pomocowe UE.

 • Walne Zebranie Członków LGD

  Data opublikowania:
  31.05.2012

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą" ma zaszczyt zaprosić Członków LGD na Walne Zebranie, które odbedzie się 15 czerwca o godzinie 13:00 w Hotelu Markiz w Łopusznie

 • Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  30.05.2012

  Informujemy, że dnia 15 czerwca 2012 roku o godzinie 12:30 w Hotelu Markiz w Łopusznie odbędzie sie Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarna i Pilicą"

 • Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  18.04.2012

  Informujemy, że dnia 26 kwietnia 2012 o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej UG Łopuszno odbędzie sie Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarna i Pilicą"

 • Wybraliśmy operacje do dofinansowania

  Data opublikowania:
  29.12.2011

  Mamy już ocenę i wybór operacji realizowanych w ramach działań "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" oraz "Odnowa i rozwój wsi".


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.