banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Aktualności

 • AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA OGŁOSIŁA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

  Data opublikowania:
  02.04.2013

  INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW DOKUMENTY

 • Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  01.03.2013

  Informujemy, że dnia 08 marca 2013 roku o godzinie 14:00 w Hotelu Markiz w Łopusznie odbędzie się Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarna i Pilicą".

 • Wybraliśmy operacje do dofinansowania

  Data opublikowania:
  22.11.2012

  Mamy już ocenę i wybór operacji realizowanych w ramach działań "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" oraz "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 • Znamy wyniki oceny wniosków z ostatnich naborów

  Data opublikowania:
  25.10.2012

  Już znamy wyniki konkursu na operacje realizowane w ramach działań: 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji z zakresu "Małych Projektów" oraz "Odnowy i Rozwoju Wsi".

 • Nabór wniosków na operacje z w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

  Data opublikowania:
  24.08.2012

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Nabór rozpocznie się 10.09.2012, a zakończy 09.10.2012 roku

 • Nabór wniosków na operacje z w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  Data opublikowania:
  24.08.2012

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Nabór wniosków na operacje z zakresu Małe Projekty

  Data opublikowania:
  24.08.2012

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Nabór wniosków na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  23.08.2012

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu raRolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Nabór rozpocznie się 10.09.2012, a zakończy 09.10.2012 roku


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.