banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Aktualności

 • Wizyta studyjna w ramach projektów współpracy

  Data opublikowania:
  11.10.2010

  W dniach 6 – 9 października 2010 roku 6 przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” uczestniczyło w trzydniowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu współpracy sześciu Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach "Małych Projektów"

  Data opublikowania:
  01.10.2010

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małych Projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” działającej na terenie gmin: Fałków, Krasocin. Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka) Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:od 15.10.2010 do 12.11.2010 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  30.09.2010

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Odnowa i rozwój wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” działającej na terenie gmin: Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka) Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 15.10.2010 do 12.11.2010

 • Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"

  Data opublikowania:
  30.08.2010

  Zapraszamy na Zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, które odbędzie się 6 września 2010 roku o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej UG w Radoszycach

 • Zapraszamy do II edycji konkursu "Przyjazna wieś"

  Data opublikowania:
  17.08.2010

  W imieniu organizatora - Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

 • Nabór wniosków w ARiMR o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Róźnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

  Data opublikowania:
  12.08.2010

  Rolnicy z województwa świętokrzyskiego mogą starać sie o dofinansowanie na prowadzenie działalności pozarolniczej. Od 24 sierpnia 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziała w Kielcach przeprowadzi nabór wniosków na realizację operacji w ramach działania 311 "Róźnicowanie w Kierunku działalności nierolniczej".

 • Wyniki konkursu na operacje realizowane w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  Data opublikowania:
  21.06.2010

  Mamy wyniki konkursu "Różnicowanie w Kierunku Działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  Data opublikowania:
  15.04.2010

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” działającej na terenie gmin: Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka) Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14.05.2010 r. do 11.06.2010 r.


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.