banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Aktualności

 • Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i wykonanie folderu promocyjno-informacyjnego

  Data opublikowania:
  23.05.2014

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" zaprasza do składania ofert na opracowanie i wykonanie folderu promocyjno-informacyjnego .

 • Wybraliśmy operacje w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  30.04.2014

  Wybraliśmy operacje do dofinansowania w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji z zakresu "Odnowy i Rozwoju Wsi".

 • Znamy wyniki oceny projektów w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  22.04.2014

  Znamy już wyniki konkursu na operacje realizowane w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji z zakresu "Odnowy i Rozwoju Wsi".

 • SZLAK PRZYGODY

  Data opublikowania:
  03.04.2014

  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY "SZLAKU PRZYGODY" ORAZ "KRAINY NATURY" ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "NAD CZARNĄ I PILICĄ"

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  17.03.2014

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Materialy szkoleniowe - zapytanie ofertowe

  Data opublikowania:
  10.03.2014

  Lokalna Grupa Działania „Nad Czarna i Pilica” zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Seniorada – otwarci na świat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Mamy ostatnie wolne miejsca!

  Data opublikowania:
  27.02.2014

  W związku z niewykorzystaniem limitu miejsc na szkolenia z j. angielskiego oraz informatyki w ramach projektu "Seniorada - otwarci na świat" realizowanego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJE UCZESTNIKÓW DO 7.03.2014 ROKU

 • LGD Nad Czarną i Pilicą zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA !!!

  Data opublikowania:
  10.02.2014

  Szkolenia z zakresu j. angielskiego oraz obsługi komputera realizowane będą w ramach projektu pn. „Seniorada – otwarci na świat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich”


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.