banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WŁASNYM LGD25.02.2019

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WŁASNYM LGD  „NAD CZARNĄ I PILICĄ”

 1.2.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego: budownictwo, zakwaterowanie, i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka.

 Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” (gminy: Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce i Słupia Konecka) do uczestnictwa projekcie własnym 1.2.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego: budownictwo, zakwaterowanie, i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedstawiciele firm działających w  branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju (turystyką - w tym związanymi z zakwaterowaniem   i usługami gastronomicznymi, działalnością związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, a także budownictwem oraz producentów), firm rozpoczynających swą działalność oraz chcących rozwijać się lub dywersyfikować swą działalność w kierunku branż kluczowych dla LGD. Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny (zapewniono: uczestnictwo w wyjazdach studyjnych oraz udziału w szkoleniu z zakresu obsługi klienta, transport, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie NNW).

 

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 

O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rekrutacja na wizytę studyjną w Berlinie trwa od 26.02.2018 r. do 04.03.2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie zakończona wcześniej. Informacja o rekrutacji i zasadach udziału w wyjeździe studyjnym udzielana jest w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;  e-mailowo: biuro@nadczarnaipilica.pl oraz telefonicznie pod nr: 41 3808133 lub 530 976 187

 Formularz zgłoszeniowy

Ilość wyświetleń: 998


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.