banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Aktualności

 • Unieważnienie postępowania nr 01/ZSO/05/14

  Data opublikowania:
  04.06.2014

  Unieważnienie postępowania nr 01/ZSO/05/14

 • Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i wykonanie folderu promocyjno-informacyjnego

  Data opublikowania:
  23.05.2014

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" zaprasza do składania ofert na opracowanie i wykonanie folderu promocyjno-informacyjnego .

 • Wybraliśmy operacje w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  30.04.2014

  Wybraliśmy operacje do dofinansowania w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji z zakresu "Odnowy i Rozwoju Wsi".

 • Znamy wyniki oceny projektów w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  22.04.2014

  Znamy już wyniki konkursu na operacje realizowane w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji z zakresu "Odnowy i Rozwoju Wsi".

 • SZLAK PRZYGODY

  Data opublikowania:
  03.04.2014

  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY "SZLAKU PRZYGODY" ORAZ "KRAINY NATURY" ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "NAD CZARNĄ I PILICĄ"

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Data opublikowania:
  17.03.2014

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Materialy szkoleniowe - zapytanie ofertowe

  Data opublikowania:
  10.03.2014

  Lokalna Grupa Działania „Nad Czarna i Pilica” zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Seniorada – otwarci na świat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Mamy ostatnie wolne miejsca!

  Data opublikowania:
  27.02.2014

  W związku z niewykorzystaniem limitu miejsc na szkolenia z j. angielskiego oraz informatyki w ramach projektu "Seniorada - otwarci na świat" realizowanego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJE UCZESTNIKÓW DO 7.03.2014 ROKU


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.