banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Zaproszenie na wyjazd na VI Kongres Przedsiębiorczości14.09.2018

 ZAPROSZENIE NA WYJAZD NA VI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe na VI Kongres Przedsiębiorczości do Poznania w dniach 23-25 września 2018 roku w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele działających w  branżach kluczowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju (turystyką - w  tym związanymi z zakwaterowaniem   i usługami gastronomicznymi, działalnością związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, a także budownictwem oraz producentów), firm rozpoczynających swą działalność oraz chcących rozwijać się w nowych branżach. Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny (zapewniono: uczestnictwo w VI Kongresie Przedsiębiorczości, transport, noclegi, wyżywienie, Ubezpieczenie NNW).

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”             ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 14.09.2018 r. do 18.09.2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie zakończona wcześniej. Informacja o rekrutacji i zasadach udziału w wyjeździe studyjnym udzielana jest w siedzibie Lokalnej Grupy Działania     „Nad Czarną i Pilicą” od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;                                                          e-mailowo: biuro@nadczarnaipilica.pl oraz telefonicznie pod nr: 41 3808133 lub 530 976 187

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - pobierz

Załącznik nr 1 Formularz uczestnictwa - pobierz

Załacznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa - pobierz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - pobierz

Załacznik nr 4 Zgoda na wizerunek - pobierz

Załacznik nr 5 Agenda - pobierz

Załącznik nr 3 Propozycja partnerstwa - pobierz

Ilość wyświetleń: 878


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.