banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Posiedzenie Rady LGD "Nad Czarną i Pilicą"25.01.2010

Zapraszam na Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, które odbędzie się 4 lutego 2010 roku o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej UG w Łopusznie

Posiedzenie rady odbedzie sie w celu przeprowadzenia Procedury wyboru operacji przez LGD w ramach "Małych Projektów". Posiedzenie zostaje zwołane na podstawie § 2 ust. 1 lit.b Uchwały Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” nr 1/2009 z dn. 13 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady . 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

LGD Nad Czarną i Pilicą

Zdzisław Oleksiewicz

 

Ilość wyświetleń: 554


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.