banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Aktualności

 • Festyn Radoszyczanie Dzieciom 2018

  Data opublikowania:
  05.07.2018

  Zaproszenie na Festyn "Radoszyczanie Dzieciom" 29.07.2018 Boisko Klubu Partyzant Radoszyce

 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Data opublikowania:
  15.06.2018

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą" zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków LGD. Zebranie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 o. godz. 13.30 w sali konferencyjnej hotelu "Markiz" w Łopusznie ul. Konecka 7a.

 • Zmiana numeracji naboru wniosków

  Data opublikowania:
  26.04.2018

  Zmiana numeracji w ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków na działanie „1.1.3 Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD” i 1.1.2 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjnai/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD"

 • Wyniki naboru wniosków nr 2/2018

  Data opublikowania:
  24.04.2018

  Wyniki naboru wniosków nr 2/2018 Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD

 • Wyniki naboru wniosków nr 1/2018

  Data opublikowania:
  24.04.2018

  Wyniki naboru wniosków nr 1/2018 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

 • Regulamin wraz z załącznikami do przedłużonego wsparcia pomostowego

  Data opublikowania:
  03.04.2018

  Regulamin wraz z załącznikami do przedłużonego wsparcia pomostowego

 • Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

  Data opublikowania:
  29.03.2018

  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

 • Szkolenie w ramach naborów wniosków 1/2018 i 2/2018

  Data opublikowania:
  10.02.2018

  Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" zaprasza na szkolenie osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność oraz Jednostek Sektora Finansów Publicznych zainteresowane uczestnictwem w Naborze wniosków nr 1/2018 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa oraz 2/2018 Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD.


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.