banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Nabory wniosków

 

1/2016 Rozwój działalności gospodarczej

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój działalności gospodarczej"

 

Wyniki naboru wniosków nr 1/2016 w ramach konkursu 1.2.1 Rozwój działalności gospodarczej.

 

Lista wybranych do wsparcia operacji,

Protokół z Posiedzenia Rady,

Informacja o możliwości wniesienia protestu

Wyniki ponownej oceny naboru wniosków nr 1/2016 w ramach konkursu 1.2.1 Rozwój działalności gospodarczej.

 

Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru,

 

Lista wybranych do wsparcia operacji,

 

 

Informacja o możliwości wniesienia protestu 

 

Protokół z Posiedzenia Rady

 

 

 2/2016 Rozwój innej działalności  gospodarczej

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 "Rozwój innej działalności gospodarczej"

 

Wyniki naboru wniosków nr 2/2016 w ramach konkursu 1.2.2 Rozwój innej działalności gospodarczej.

 

 

 

Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru,

 

 

Lista wybranych do wsparcia operacji,

 

 

Protokół z Posiedzenia Rady,

 

Informacja o możliwości wniesienia protestu

3/2016 Rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez kobiety

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 "Rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez kobiety"

 

Wyniki naboru wniosków 3/2016 w ramach konkursu 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez kobiety.

 

 

Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru,

 

 

Lista wybranych do wsparcia operacji,

 

 

Protokół z Posiedzenia Rady,

 

Informacja o możliwości wniesienia protestu

 

1/2017 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu nr 1/2017

 

 

 

Lista wniosków  złożonych na Konkurs

 

 

Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru

 

 

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia

 

Protokół z Posiedzenia Rady,

1/2018/G Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa  wykorzystujaca zasoby LGD

 

Nabór wniosków nr 1/2018/G na powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 "Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby LGD".

 

 Wyniki naboru wniosków nr 1/2018/G

 

 

2/2018/G Zachowanie zasobów lokalnego  dziedzictwa kulturowego obszaru LGD

 

Nabór wniosków nr 2/2018/G na powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 "Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD".

 

Wyniki naboru wniosków nr 2/2018/G

 

 

3/2018/OW Integracja branż mających  kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego: budownictwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka.

 

Informacja o planowanej realizacji Projektu Własnego w ramach Przedsięwzięcia 1.2.6 Integracja branż mające kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego: budownictwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja, i rozrywka.

 

Informacja na temat naboru 3/2018/OW

 

Nabór wniosków nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Rozwój innej działalności gospodarczej

Wyniki naboru wniosków nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Rozwój innej działalności gospodarczej

 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 w  ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój działalności gospodarczej"

 Wyniki naboru wniosków nr 2/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój działalnosci gospodarczej"

Ogłoszenie o naborze wniosków nr  1/2021 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostepna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa

Wyniki naboru wniosków nr 1/2021 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostepna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa

 

Ilość wyświetleń: 1849

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.