banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Nabory wniosków

 1/2016 Rozwój działalności gospodarczej 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój działalności gospodarczej" 

Wyniki naboru wniosków nr 1/2016 w ramach konkursu 1.2.1 Rozwój działalności gospodarczej. 

Lista wybranych do wsparcia operacji,   

Protokół z Posiedzenia Rady,   

Informacja o możliwości wniesienia protestu   

 

 

Wyniki ponownej oceny naboru wniosków nr 1/2016 w ramach konkursu 1.2.1 Rozwój działalności gospodarczej.   

Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru,   

Lista wybranych do wsparcia operacji,   

 

 

Informacja o możliwości wniesienia protestu    

Protokół z Posiedzenia Rady  

 

 

 2/2016 Rozwój innej działalności  gospodarczej  

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 "Rozwój innej działalności gospodarczej"   

Wyniki naboru wniosków nr 2/2016 w ramach konkursu 1.2.2 Rozwój innej działalności gospodarczej.     

Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru,     

Lista wybranych do wsparcia operacji,      

Protokół z Posiedzenia Rady,  

Informacja o możliwości wniesienia protestu   

 

3/2016 Rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez kobiety   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 "Rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez kobiety"  

Wyniki naboru wniosków 3/2016 w ramach konkursu 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez kobiety.    

Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru,     

Lista wybranych do wsparcia operacji,     

Protokół z Posiedzenia Rady,    

Informacja o możliwości wniesienia protestu   

 

1/2017 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa  

Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu nr 1/2017    

Lista wniosków  złożonych na Konkurs     

Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru     

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia      

Protokół z Posiedzenia Rady,  

 

1/2018/G Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa  wykorzystujaca zasoby LGD   

Nabór wniosków nr 1/2018/G na powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 "Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby LGD".   

Wyniki naboru wniosków nr 1/2018/G

 

2/2018/G Zachowanie zasobów lokalnego  dziedzictwa kulturowego obszaru LGD   

Nabór wniosków nr 2/2018/G na powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 "Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD".

 

 

Wyniki naboru wniosków nr 2/2018/  

3/2018/OW Integracja branż mających  kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego: budownictwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka.

 

Informacja o planowanej realizacji Projektu Własnego w ramach Przedsięwzięcia 1.2.6 Integracja branż mające kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego: budownictwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja, i rozrywka. 

 

Informacja na temat naboru 3/2018/OW 

Nabór wniosków nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Rozwój innej działalności gospodarczej

Wyniki naboru wniosków nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Rozwój innej działalności gospodarczej

 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 w  ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój działalności gospodarczej"

 Wyniki naboru wniosków nr 2/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój działalnosci gospodarczej"

Ogłoszenie o naborze wniosków nr  1/2021 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostepna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa

Wyniki naboru wniosków nr 1/2021 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostepna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 w ramach przedsięwzięcia nr 1.2.2 "Rozwój innej działalności gospodarczej"

Wyniki naboru wniosków nr 1/2022 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 "Rozwój innej działalności gospodarczej"

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólniiedostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa

Wyniki naboru wniosków nr 2/2022 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 w ramach przedsięwzięcia 1.2.7 Podejmowanie działanosci gospodarczej

Wyniki naboru wnioskównr 3/2022 w raamch przedsięwzięcia 1.2.7. Podejmowanie działalności gospodarczej

 

 

 

 

Ilość wyświetleń: 3302

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.