banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD06.02.2015

 Lokalna Grupa Działania Nad Czarną i Pilicą ma przyjemność zaprosić Członków LGD Na Walne Zebranie, które odbędzie się w Hotelu Markiz w Łopusznie ul. Konecka 7a w dniu 20 lutego 2015 o godz. 13.30. Poniżej proponowany program zebrania oraz projekty uchwał:

Proponowany porządek obrad

Projekt uchwały 1/2015 - sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu LGD

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacje ogólne

Informaca uzupełniająca

Sprawozdanie merytoryczne

Projekt uchwały 2/2015 - sprawozdanie z działalności Rady LGD

Załacznik do Uchwały

Projekt uchwały 3/2015 - zmiany w Statucie LGD

 Załącznik do Uchwały

Projekty uchwał o zmianach Członków Zarządu/Rady 

 

 

 

 

Ilość wyświetleń: 852


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.