banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Wybraliśmy operacje do dofinansowania w ramach "Małych Projektów" oraz "Odnowa i rozwój Wsi"28.11.2013

 Już znamy wyniki konkursu na operacje, które realizowane będą w ramach działań: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów", "Odnowa i rozwój wsi".  Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania.  Uwaga!

W związku z faktemi, iż w ramach działania "Małe Projekty" łączna wartość dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła limit 100% limitu środków przeznaczonych na w/w działanie, a był to ostatni nabór wniosków w/g "Harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla LGD "Nad Czarną i Pilicą" lecz nie przekroczyła120%  w/w limitu, możliwość podpisania umowy na realzację zadań przez wnioskodawców których wnioski mieszczą się pomiedzy 100 a 120% limitu uzalezniona będzie od stopnia wykorzystania przyznanych środków przez wnioskodawców, których wnioski mieszczą się w obrębie 100% limitu środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

GRATULUJEMY i ŻYCZYWY POWODZENIA PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW

(plik do pobrania poniżej)

Lista operacji wybranych - Małe projekty
Lista operacji wybranych - Odnowa i rozwój wsi
Protokół z posiedzenia Rady LGD - Małe projekty       

Protokół z posiedzenia Rady LGD - Odnowa i rozwój wsi

Ilość wyświetleń: 954


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.