banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Zebranie Zarządu LGD "Nad Czarną i Pilicą"01.03.2013

                                                      

                                                          Zaproszenie na Zebranie Członków Zarządu

LGD „Nad Czarną i Pilicą”

które odbędzie się w dniu 08 marca 2013 roku, godz. 1400

w Sali Konferencyjnej Hotelu „Markiz” w Łopusznie ul. Konecka 7a

                                                                                  

                                                                 Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przywitanie  uczestników przez Prezesa Zarządu i ustalenie kworum
 2. Wybór protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu i odczytanie uchwał z ostatniego Zebrania Zarządu
 5. Przedstawienie informacji o projektach podejmowanych uchwał.  
 6. Podjęcie uchwał w sprawie;
  1. zmian w LSR dotyczących budżetu LSR i harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków,
  2. uchwał dotyczących naboru wniosków w 2012
  3. złożenia wniosku o udzielenie pożyczki  z budżetu państwa w BGK na realizację projektu współpracy p.t.”Szlak Przygody w ramach PROW 2007-2013, otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego do obsługi w/w pożyczki.
 7. Sprawy różne.

- przygotowanie i akceptacja projektu sprawozdania z działalności merytorycznej i     finansowej Zarządu za rok 2012.

 1. Zamknięcie Zebrania Zarządu.

 

 

 

          Z poważaniem,

                                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                          LGD „Nad Czarną i Pilicą”

                                                                                                                                          Józef Siwek

 

Ilość wyświetleń: 710


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.