banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków LGD "Nad Czarną i Pilicą" 30.09.2011

Szanowni Państwo,
Członkowie Lokalnej Grupy Działania
„Nad Czarną i Pilicą”
Zarząd LGD „Nad Czarną i Pilicą” zaprasza na
Walne Zebranie Członków (WYBORCZE)
LGD „Nad Czarną i Pilicą”
które odbędzie się w dniu 15 października 2011 roku, godz. 10.00
w Sali Konferencyjnej Hotelu” Markiz” w Łopusznie
przy ul. Koneckiej 7
(na przeciw UG w Łopusznie)

 

                      Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i ustalenie kworum
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu i odczytanie uchwał z ostatniego Walnego Zebrania Członków LGD
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za okres 2007 -  2011
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z działalności merytorycznego i finansowego zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
b. wyboru Zarządu LGD
c. wyboru Komisji Rewizyjnej LGD
d. wyboru Rady LGD
e. zmiany w statucie LGD
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków LGD

Ilość wyświetleń: 1027


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.