banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Mamy już ocenę operacji realizowanych w ramach działań 311 oraz 31203.08.2011

Już znamy wyniki konkursu na operacje realizowane w ramach działań: 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" o oraz 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"  które są zgodne z naszą Lokalną Strategią Rozwoju oraz uzyskały przynajmniej minimalną ilość punktów przyznanym na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Wszystkie operacje zostały ocenione pozytywnie.

GRATULUJEMY i ŻYCZYWY POWODZENIA PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW

 (plik do pobrania poniżej).

Prorokół z posiedzenia Rady  -"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Lista operacji ocenionych

Prorokół z posiedzenia Rady  -"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Lista operacji ocenionych

 

Ilość wyświetleń: 1056


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.