banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Zapraszamy do kontaktu w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–202722.05.2023

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy nimi objęte i ich mieszkańcy będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii. W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze z terenu gmin członkowskich LGD "Nad Czarną i Pilicą" (Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce, Słupia Konecka) do kontaktu z biurem stowarzyszenia telefonicznie pod numerami: 41 380 81 33 lub 530 976 187, mailowo  na adres:  biuro@nadczarnaipilica.pl lub bezpośrednio w biurze LGD: 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12 (budynek Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno). Szczegóły dotyczace procesu tworzenia LSR znajdują się w zakładce: Przygotowanie LSR na lata 2021-2027 - Wsparcie Przygotowawcze.

ANKIETA DIAGNOSTYCZNA OBSZARU LGD WERSJA WORD

ANKIETA DIAGNOSTYCZNA OBSZARU LGD WERSJA ELEKTRONICZNA

 

ANKIETA PLANISTYCZNA OBSZARU LGD WERSJA WORD

ANKIETA PLANISTYCZNA OBSZARU LGD WERSJA ELEKTRONICZNA

 

OGŁOSZENIE O NABORZE FISZEK PROJETOWYCH

FISZKA PROJEKTOWA

 

 

 

 

Ilość wyświetleń: 772


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.