banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych na temat budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-202705.10.2022

 W dniu 07 października 2022 o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łopusznie zostanie przeprowadzone pierwsze z cyklu 5-ciu spotkań informacyjno-konsultacyjnych  z mieszkańcami gmin członkowskich obszaru LGD  „Nad Czarną i Pilicą" - w ramach konsultacji społecznych - dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 . Kolejne spotkania w pozostałych gminach członkowskich LGD odbędą się w następujących  terminach: 14.10.2022 w Fałkowie w sali konferencyjnej UG, 21.10.2022 w Słupi Koneckiej w sali konferencyjnej UG, 27.10.2022 w Radoszycach w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w Krasocinie w sali konferencyjnej UG.

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 9.00.


Na każdym spotkaniu zebrane zostaną niezbędne informacje i materiały do
 
opracowania dokumentu Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) w odniesieniu do każdej
 
gminy członkowskiej.  Przeprowadzona zostanie analiza SWOT każdej gminy:
 
zdiagnozowane zostaną silne i słabe strony, perspektywy i szanse rozwoju oraz
 
zagrożenia. Wskazane zostaną także problemy i potrzeby społeczne, dokonana
 
zostanie identyfikacja grup defaworyzowanych i analiza ich sytuacji w odniesieniu do
 
głównych cech podejścia LEADER.
 
Dzięki spotkaniom wspólnie zostaną określone najważniejsze cele i kierunki działań
 
w nowej perspektywie realizacji LSR.
 

 

 

 

 

 

 

Ilość wyświetleń: 94


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.